P.P.H.U. LEBO - sprzęt piekarski i cukierniczy Radziszów

O Firmie


Firma "LEBO" powstała w 1986 roku w Radziszowie i jest kontynuacją rodzinnej firmy istniejącej od lat 60-tych. Zajmujemy się produkcją, handlem i usługami w branży piekarniczej i cukierniczej.
Wykonujemy blachy i formy piekarnicze z aluminium oraz ze stali nierdzewnej. Produkujemy również wózki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej do pieców obrotowych, chłodnii i do transportu, a także stoły, platformy, stojaki itp.Jeżeli chcesz mieć produkty naprawdę niezawodne, dołącz do ponad 1200-tu klientów, którzy skorzystali z naszej oferty.

Wszystkie materiały zawarte na stronie są własnością P.P.H.U. Lebo. Bez zgody nie mogą być używane, ani powielane, w myśl ustawy o ochronie praw autorskich oraz właśności intelektualnej.


Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą z Państwem zawarliśmy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych.

Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie było możliwe.

Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest P.P.H.U. LEBO; kontakt e-mail lebo@blachpiek.pl Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń.

Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych. Jedynymi podmiotami, którym dane zostały przekazane w trakcie realizacji umowy były te, które współuczestniczyły w jej wykonywaniu. Podmiotami tymi były/będą:

a. przewoźnicy realizujący na rzecz Państwa usługi transportowe – jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniodawcą;

b. klienci na rzecz których realizowane były/są usługi transportowe – zlecone Państwu - jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniobiorcą.

Odbiorcą Państwa danych osobowych  (tj. danych niezbędnych do realizacji umowy pomiędzy nabywcami a firmą P.P.H.U. LEBO) będzie również Biuro rachunkowe przetwarzające dane tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy w zakresie prowadzenia księgowości.

Podmioty powyższe uzyskały dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania umowy. Jeśli jesteście Państwo podmiotem, z którym nie doszło do zawarcia umowy z P.P.H.U.LEBO wówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.

P.P.H.U. LEBO gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.